De UITSPRAAKTABEL

In het Bèrgse dialect kunnen we ongeveer 31 verschillende klanken onderscheiden. Deze staan beschreven in het boek op pagina 24 en op de boekenlegger.
Elke regel in de tabel geeft achter het regelnummer: de fonetische notatie van de klank, een voorbeeld van de fonetische schrijfwijze, een vergelijkbare klank, de schrijfwijze in het Bèrgs en tenslotte de Nederlandse betekenis van dit Bèrgse woord.
Een dubbele punt in een klank geeft aan dat deze klank langgerekt wordt uitgesproken. Klik op het regelnummer in het eerste veld om de klank te horen.
(De geluidsfragmenten zijn in het MP3-formaat. Om deze te beluisteren moet je een mediaspeler aan dit bestandstype hebben gekoppeld)


 

 MP3

fonetische klank

fonetisch voorbeeld

uitspraak als

schrijfwijze in het Bèrgs

Nederlands

1

a

has

D 'daß'

has

hoofd

2

α

kαs

NL 'kas'

kas

kas

3

α:

kα:st

ENG 'fast'

kaast

kast

4

æ

hæl

ENG 'hat'

hèl

monter

5

æ:

hæ:l

ENG 'pal'

hèèl

heil

6

au

haut

NL 'hout'

haut

hout

7

au:

hau:t

ENG 'loud'

haawt

houdt

8

ε

wεch

NL 'weg'

weg, gê of bê

weg, jij of bij

9

ε:

nε:st

FR 'neige'

nèìst

nest

10

ə

bə'kαnt

NL 'de'

bekant

bijna

11

ee

tee

NL 'thee'

thee

thee

12

eu

teuch

NL 'teug'

teug

teug

13

i

dikə

NL 'dikke'

dikke

dikke

14

i:

di:kə

NL 'deren'

diike

deken

15

ie

friet

NL 'friet'

friet

frites

16

ie:

vrie:t

ENG 'street'

vriejt

wreed

17

ij

fijn

NL 'fijn'

fijn

fijn

18

o

schol

NL 'dol'

schol

scheelde

19

o:

scho:l

NL 'school'

school

school

20

ô

môn

FR 'sonne'

môn

moeder

21

ô:

mô:n

ENG 'mourn'

moan

maan

22

ö

vörək

ENG 'luck'

vörk

vork

23

ö:

kö:ster

FR 'coeur'

kööster

koster

24

oe

roet

NL 'roet'

roet

roet

25

oe:

roe:t

ENG 'food'

roewt

rood

26

ôu:

hôu:t

---

hoawt

houwt

27

u

vur

NL 'rug'

vur

voor

28

u:

vu:r

NL 'deur'

veur

voor

29

ui

huis

NL 'huis'

huis

huis

30

y

tyt

NL 'kluut'

tuut

(hij) toetert

31

y:

ty:t

NL 'vuur'

tuujt

(ik) toeter