DIALECT

 

 

Het is een bekend gegeven dat dialecten veranderen en zelfs verdwijnen. Het dialect wordt bij lange na niet meer gesproken zoals vijftig jaar geleden. Kinderen worden niet meer zoals vroeger in de streektaal of in het plaatselijk dialect opgevoed en zullen dit om die reden niet meer door kunnen geven aan volgende generaties. Dialect is ouder dan de standaardtaal. Het standaard-Nederlands heeft zich uiteindelijk ontwikkeld uit de dialecten, die vooral als spreektaal gebruikt werden. Dialect geeft iets weer van de volksaard. Een dialect heeft diepe wortels in het verleden maar vervult nog steeds een belangrijke functie in een hedendaagse (dorps)gemeenschap. Het dialect van Berghem is daar een voorbeeld van. Om er voor te zorgen dat het dialect van Berghem niet zomaar verdwijnt in de tijd is het ‘Bèrgs woordenboek’ samengesteld.

Veel initiatieven voor het behoud van het Brabants dialect worden geïnitieerd of ondersteund door de adviseur streektaal van "Erfgoed Brabant". Kijk op deze site bij erfgoedondersteuning.

Het Meertens Instituut heeft op haar site een audiobibliotheek van Nederlandse dialecten en streektalen gepubliceerd. Kostelijk om hierin te grasduinen.