voorplaat  
 
In haar aantekeningen schreef de schrijfster: "vur mun keinder die ut hôst vurgiite zijn". Als samenstellers van het Bèrgs Woordenboek willen we dit werk opdragen aan iedereen die het Bèrgs een warm hart toe draagt en dat we het maar niet zullen verleren.